Närproducerat

Företaget är och skall vara ett lokalt komplement till de stora blocken. Verksamheten bygger på närhet mellan producent och konsument.

Fläskråvaran kommer från djur producerade av Hallands bönder.

Då dessa slaktas, styckas och förädlas under samma tak, vet vi var råvaran vi använder kommer ifrån. Konsumenterna kan härigenom känna sig trygga i att det är svensk råvara de köper.

Genom helt integrerad verksamhet görs stora miljövinster i form av minskade transporter.

Korta flöden i produktionen ger kvalitetsfördelar då råvara till förädlingen kommer direkt från styckningen. Genom att hela produktionsprocessen är tredjepartscertifierad borgar det för god kontroll.

Genom småskalig produktion och närhet till såväl producent som kund kan vi snabbt ställa om efter kundens önskemål.

 

Nyheter

Nu köper vi även boskap, har ni slaktfärdiga djur kontakta oss 035-171602, eller 070-7768424 Hans Olsson, hans.olsson@jmchark.se
Guldgris

Lokalproducerat

Lokalproducerat

Desto kortare sträcka som dina varor behöver transporteras från produktion till konsumtion, desto större mervärde skapas för dig som kund!

Kontrollerat

Kontrollerat

Svenskt kött är kontrollerat och transporteras i obruten kedja från producent till konsument..