Svenska Sojadialogen

Genom åtagande i Svenska Sojadialogen har AB Ginsten Slakteri och de andra företagen, förbundit sig att under föregående år, 2016, säkerställa att 100 procent av den soja som används, eller säljs av företagen, skall vara ansvarsfullt producerad. Med ansvarsfullt producerad soja menar vi tredjepartscertifierad soja enligt RTRS eller ProTerras standarder som inte tillåter bland annat skogsskövling och annan förstörelse i känsliga naturområden, tvångsarbeten samt barnarbete.

Härmed försäkras att den soja som har använts av våra leverantörer är 100 procent certifierad enligt RTRS ( ‚Ronund Table on Responsible Soy ) eller ProTerrás principer och kriterier.

 

 

Nyheter

Nu köper vi även boskap, har ni slaktfärdiga djur kontakta oss 035-171602, eller 070-7768424 Hans Olsson, hans.olsson@jmchark.se
Guldgris

Lokalproducerat

Lokalproducerat

Desto kortare sträcka som dina varor behöver transporteras från produktion till konsumtion, desto större mervärde skapas för dig som kund!

Kontrollerat

Kontrollerat

Svenskt kött är kontrollerat och transporteras i obruten kedja från producent till konsument..