Välkommen

AB Ginsten Slakteri startade sin verksamhet i Harplinge år 2000. Vi är ett lokalt alternativ till de stora livsmedelsföretagen och vill slå vakt om det producent- och livsmedelskunnande som finns i länet till gagn för konsumenten.Genom samverkan och ansvar vill vi utveckla halländsk livsmedelsindustri.

Samverkan med JM:s Kött & Chark innebär att såväl slakt som förädling sker under ett tak, hela kedjan är tredjepartscertifierat. Närheten mellan producent och konsument är en garanti för att det som produceras är garanterat svenskt.

trad 

Vi är det lilla slakteriet med de stora resurserna och de korta beslutsvägarna.JM:s Chark

Vi köper in såväl slaktgrisar som smågrisar.

Jämför vår notering med andra slakterier varje vecka i @-Gris.

 

Nyheter

Nu köper vi även boskap, har ni slaktfärdiga djur kontakta oss 035-171602, eller 070-7768424 Hans Olsson, hans.olsson@jmchark.se
Guldgris

Lokalproducerat

Lokalproducerat

Desto kortare sträcka som dina varor behöver transporteras från produktion till konsumtion, desto större mervärde skapas för dig som kund!

Kontrollerat

Kontrollerat

Svenskt kött är kontrollerat och transporteras i obruten kedja från producent till konsument..