Svenska Sojadialogen

Genom åtagande i Svenska Sojadialogen har AB Ginsten Slakteri och de andra företagen, förbundit sig att under föregående år, 2016, säkerställa att 100 procent av den soja som används, eller säljs av företagen, skall vara ansvarsfullt producerad. Med ansvarsfullt producerad soja menar vi tredjepartscertifierad soja enligt RTRS eller ProTerras standarder som inte tillåter bland annat skogsskövling och annan förstörelse i känsliga naturområden, tvångsarbeten samt barnarbete.
Härmed försäkras att den soja som har använts av våra leverantörer är 100 procent certifierad enligt RTRS ( ‚Ronund Table on Responsible Soy ) eller ProTerrás principer och kriterier.