Närproducerat

Företaget är och skall vara ett lokalt komplement till de stora blocken. Verksamheten bygger på närhet mellan producent och konsument. Fläskråvaran kommer från djur producerade av Hallands bönder. Då dessa slaktas, styckas och förädlas under samma tak, vet vi var råvaran vi använder kommer ifrån. Konsumenterna kan härigenom känna sig trygga i att det är svensk råvara de köper. Genom helt integrerad verksamhet görs stora miljövinster i form av minskade transporter. Korta flöden i produktionen ger kvalitetsfördelar då råvara till förädlingen kommer direkt från styckningen. Genom att hela produktionsprocessen är tredjepartscertifierad borgar det för god kontroll. Genom småskalig produktion och närhet till såväl producent som kund kan vi snabbt ställa om efter kundens önskemål.