Djuromsorg

Sverige har världens striktaste djurskyddslagstiftning. För att vi skall leva upp till denna utbildar vi personalen om gällande lagstiftning. Livsmedelsverket har en veterinär på plats som kontrollerar företagets djurhantering och övrig verksamhet varje slaktdag. Företaget är dessutom tredjepartscertifierad genom hela produktionskedjan. Under året kommer även grisproducenterna att tredjepartcertifieras, vilket innebär en garanti för att djuren föds upp under goda förhållanden. Producent som har frågor angående tredjepartscertifiering kan vända sig till företaget för information.